دلیل غصب فدک

فدک سرزمین حاصلخیزی است که در زمان پیامبر به دخترشان فاطمه زهرا هبه شد، و در آمد آن برای ایشان بود که آنرا میان فقرا ونیازمندان مدینه تقسیم می کردند.

وجود این باغ برای حضرت باعث جمع شدن مردم در اطراف ایشان بود که برای حکومت غاصب مشکل ساز می بود،‌به همین دلیل ابوبکر وعمر در اولین فرصت سراغ آن رفته و با جعل حدیث از پیامبر اکرم اجازه غصب این سرزمین از حضرت و تصرف در آن را صادر کردند

/ 0 نظر / 13 بازدید